Home >> Chứng Chỉ An Toàn Lao Động (page 3)

Chứng Chỉ An Toàn Lao Động

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3 An toàn lao động  là vấn đề được các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm hàng đầu và cố gắng  hoàn thiện. Theo quy định pháp luật của nhà nước …

Xem Thêm

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6 Theo nghị định 44/NĐ-CP mới hiện nay có nhiều sự thay đổi trong điều luật an toàn lao động. Đối với từng nhóm đối tượng sẽ có chương trình đào tạo và huấn luyện …

Xem Thêm

Khai giảng khóa học an toàn lao động tại Hà Nội

Khai giảng khóa học an toàn lao động tại Hà Nội –  Căn cứ  Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thực hiện Luật ATVSLĐ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; –  Căn cứ Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 …

Xem Thêm

An toàn trong công tác phòng chống cháy nổ

Trong khi lao động  trong môi trường áp lực  lớn có thể gây phá hủy tới các thiết bị, công trình xung quanh,…. Có khả năng dẫn tới cháy nổ gây nguy hại tới người và của nếu như không có các biện pháp phòng …

Xem Thêm