Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động >> Giấy chứng nhận an toàn lao động nhóm 2

Giấy chứng nhận an toàn lao động nhóm 2

Việc tổ chức huấn luyện và cấp giấy chứng nhận cho đối tượng thuộc nhóm 2 là vô cùng quan trọng và cần thiết, nhất là trong các ngành có tính chất nguy hiểm cao như xây dựng, trong lĩnh vực sản xuất,…

  1. Đối tượng được huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lao động nhóm 2.

Theo khoản 2 điều 17 Nghị định 44/2016, đối tượng tham gia huấn luyện để cấp giấy chứng nhận an toàn lao động nhóm 2 bao gồm:

_ Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;

_  Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

  1. Nội dung huấn luyện.

Nội dung huấn luyện đối tượng nhóm 2 được quy định cụ thể trong khoản 2 điều 18 Nghị định 44/2016, bao gồm:

Thứ nhất, huấn luyện kiến thức, quy định chung về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo pháp luật hiện hành.

Thứ hai, huấn luyện nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng trên như về tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở;giới thiệu tổng quan về các loại máy móc, thiết bị, các loại chất phổ biến phát sinh các nguy hiểm, có hại; hướng dẫn quy trình làm việc an toàn hiệu quả;…

Thứ ba, huấn luyện nội dung chuyên ngành cho nhóm đối tượng này về kiến thức tổng hợp về máy, thiết bị, vật tư, chất phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

  1. Thời gian huấn luyện và cấp chứng chỉ.

Theo quy định, tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra. (khoản 2 Điều 19 Nghị định 44/2016).

Sau khi tham gia huấn luyện và đạt yêu cầu sau kiểm tra, người được huấn luyện được cấp giấy chứng nhận.Giấy chứng nhận có thời hạn 2 năm theo quy định của Nghi định .

Kể từ ngày Giấy chứng nhận huấn luyện, Thẻ an toàn có hiệu lực, người được huấn luyện phải tham dự khóa huấn luyện ít nhất 2 năm một lần để ôn lại kiến thức đã được huấn luyện và cập nhật mới kiến thức, kỹ năng về an toàn, vệ sinh lao động. Thời gian huấn luyện ít nhất bằng 50% thời gian huấn luyện lần đầu ( Điều 21 Nghị định).

Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là biện pháp được ưu tiên để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động. Để được tư vấn về hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, quý khách hàng/doanh nghiệp vui lòng liên hệ tới:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

VP HN: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

VP HCM: 47/3 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn – tuyensinhvdt@gmail.com

HOTLINE: 0976.380.555 – 0975.385.888

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *