Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động >> Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giúp người được đào tạo nâng cao nhận thức, giảm thiểu rủi ro khi có tai nạn lao động xảy ra. Chứng chỉ an toàn, vệ sinh lao động được cấp sau khi người lao động đươc huấn luyện.

  1. Lí do cần phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động là một trong những biện pháp quan trọng nhất để giảm rủi ro, chi phí và đảm bảo an toàn cho sản xuất, nhằm phổ biến kiến thức an toàn trong sản xuất một cách kĩ lưỡng, tạo một trường làm việc tự giác. Người lao động cũng sẽ chủ động nhận biết được những nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình lao động để tránh những tai nạn nghê nghiệp xay ra.

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động giúp cho cơ sở, doanh nghiệp đi vào hoạt động theo một quy trình chuyên nghiệp hơn, giảm thiểu lãng phí, tăng năng suất lao động và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Và quan trọng không kém, pháp luật lao động hiện hành yêu cầu người sử dụng lao động phải tổ chức huấn luyện an toàn cho người lao động. Việc tổ chức huấn luyện cho người lao động là tuân thủ đúng pháp luật, giúp cho cơ sở sản xuất, doanh nghiệp an tâm sản xuất.

  1. Đối tượng cần huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định các nhóm đối tượng cần huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, cụ thể có 6 nhóm đối tượng sau:

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật; quản đốc phân xưởng hoặc tương đương;
  • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bao gồm:

  • Chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
  • Người trực tiếp giám sát về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động là người làm công việc thuộc Danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

Nhóm 4: Người lao động không thuộc các 1,2,3 và 5; bao gồm cả người học nghề, tập nghề, thử việc để làm việc cho người sử dụng lao động.

Nhóm 5: Người làm công tác y tế.

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định tại Điều 74 Luật an toàn, vệ sinh lao động.

  1. Thời gian huấn luyện.

Mỗi nhóm có trách nhiệm khác nhau nên thời gian huấn luyện cũng sẽ khác nhau. Theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì thời gian huấn luyện tối thiểu của các nhóm như sau:

Nhóm 1 và 4 sẽ được huấn luyện ít nhất là 16 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 2 thời gian huấn luyện ít nhất là 48 giờ, bao gồm cả thời gian huấn luyện lý thuyết, thực hành và kiểm tra.

Nhóm 3 có thời gian huấn luyện tối thiểu ít nhất là 24 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra.

Nhóm 5 có tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 56 giờ, bao gồm cả thời gian kiểm tra. Trong đó, thời gian huấn luyện cấp Chứng chỉ chứng nhận chuyên môn y tế lao động ít nhất là 40 giờ, nội dung huấn luyện cấp giấy chứng nhận an toàn, vệ sinh lao động ít nhất là 16 giờ (hiện nay mình chỉ học 16h cấp chứng chỉ ATLĐ).

Nhóm 6 tổng thời gian huấn luyện ít nhất là 4 giờ ngoài nội dung đã được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

  1. Cấp chứng chỉ sau khi được huấn luyện.

Các nhóm đối tượng trên sau khi huấn luyện và kiểm tra, nếu đạt yêu cầu thì sẽ được cấp chứng chỉ an toàn vệ sinh lao động, cụ thể:

Nhóm 1,2, 5,6: được cấp Chứng nhận huấn luyện.

Nhóm 3: Người sử dụng lao động cấp Thẻ an toàn cho người được huấn luyện. Trong trường hợp người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động thì tổ chức huấn luyện cấp thẻ an toàn cho người lao động.

Nhóm 4: Kết quả huấn luyện được ghi vào sổ theo dõi công tác huấn luyện tại cơ sở.

Khách hàng có nhu cầu tư vấn, xin liên hệ:

VIỆN ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC GIÁO DỤC

VP HN: Số 451 Vũ Tông Phan, Q. Thanh Xuân, TP Hà Nội

VP HCM: 47/3 Đường 27, Phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, TP HCM

Email: daotao@tiec.edu.vn – tuyensinhvdt@gmail.com

HOTLINE: 0976.380.555 – 0975.385.888

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *