Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh ATLĐ là công tác không thể thiếu trong doanh nghiệp! Tham khảo tại TIEC các nội dung, chương trình huấn luyện an toàn lao động.

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1 An toàn lao động là vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp, đơn vị  sản xuất kinh doanh. Theo  quy định của nhà nước thì  vấn đề an …

Xem Thêm

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3 An toàn lao động  là vấn đề được các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm hàng đầu và cố gắng  hoàn thiện. Theo quy định pháp luật của nhà nước …

Xem Thêm

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6 Theo nghị định 44/NĐ-CP mới hiện nay có nhiều sự thay đổi trong điều luật an toàn lao động. Đối với từng nhóm đối tượng sẽ có chương trình đào tạo và huấn luyện …

Xem Thêm