Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động (page 2)

Huấn Luyện An Toàn Lao Động

Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh ATLĐ là công tác không thể thiếu trong doanh nghiệp! Tham khảo tại TIEC các nội dung, chương trình huấn luyện an toàn lao động.

Điểm mới trong công tác huấn luyện ATLĐ

Ngày 24/6/2016, thủ tướng chính phủ ký quyết định ban hành nghị định số 44/2016/NĐ-CP về công tác huấn luyện ATLĐ. Cũng theo quyết định này, công tác huấn luyện ATLĐ có nhiều điểm mới so với thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH như sau:huấn 1. Về đối …

Xem Thêm

Nội dung an toàn khi làm việc trên cao

Kiến thức an toàn lao động với người làm việc trên cao là vô cùng cần thiết bởi những người công nhân làm công việc này thường xuyên phải đối diện với nhiều hiểm nguy. Theo thống kê của Sở Lao động – Thương binh …

Xem Thêm