Home >> KHÓA HỌC ĐÃ ĐÀO TẠO >> Khóa huấn luyện ATLD – VSLD tại Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp

Khóa huấn luyện ATLD – VSLD tại Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp

Viện tổ chức 01 lớp huấn luyện  an toàn lao động, vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên thuộc Công ty xây lắp và sản xuất công nghiệp theo nghị định 44/2016.  Người sử dụng lao động và người lao động nên biết những quyền lợi và nghĩa vụ trong quá trình lao động thực hiện theo đúng quy định pháp luật của nhà nước.

Lĩnh vực công việc trong công ty có tính chất nguy hiểm khi thực hiện hàn cơ khí, lãnh đạo công ty  đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên tham gia khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động do Viện tổ chức.

Khóa học diễn ra với thời gian và địa điểm:

Đối tượng tham gia khóa học : Nhóm 3

  • Địa điểm: số 24, Nguyễn Công  Hoan, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
  • Thời gian: khóa học diễn ra trong 48h và được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 05/12/2016 đến ngày 07/12/2016. 

Với số lượng công nhân viên  nhiều Viện đã tổ chức lớp học tại đơn vị công ty  để phù hợp và thuận tiện. Viện đã cử giảng viên và cán bộ lớp xuống đơn vị công ty  thực hiện công tác giảng dạy và huấn luyện.

TIEC tổ chức huấn luyện tại Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp ( 5/12/2016 – 7/12/2016)

Lớp học an toàn lao động giảng về những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ  chuyên ngành và các kiến thức chuyên ngành về công nghiệp cơ khí. Học viên sẽ năm được những kiến thức an toàn lao trong khi lao động, am hiểu hơn về tính chất công việc của công ty. Và hơn thế là thực hiện theo đúng quy định của nghị định 44/2016 của nhà nước đối với nhưng người tham gia lao động.

Ngoài những kiến thức về an toàn trong khi lao động, giảng viên còn giới thiệu cho học viên  biết về những quyền  lợi và nghĩa vụ của người lao động. Những kiến thức pháp luật bổ ích liên quan trực tiếp tới quyền lợi của học viên nên học viên đã phối hợp và chăm chú nghe giảng trong lớp học.

Một số hình ảnh lớp học thực tế:

TIEC tổ chức huấn luyện tại Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp ( 5/12/2016 – 7/12/2016)

TIEC tổ chức huấn luyện tại Công ty Xây Lắp và Sản Xuất Công Nghiệp ( 5/12/2016 – 7/12/2016)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *