Home >> Lịch Khai Giảng

Lịch Khai Giảng

Khai giảng khóa học an toàn lao động tại Hà Nội

Khai giảng khóa học an toàn lao động tại Hà Nội –  Căn cứ  Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết thực hiện Luật ATVSLĐ, có hiệu lực từ ngày 01/7/2016; –  Căn cứ Thông tư 13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/6/2016 …

Xem Thêm