Home >> Thông tư hướng dẫn >> Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực từ 1/7/2016, mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tối đa bằng 30% mức giá dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Từ 1-7, người sử dụng lao động hằng tháng sẽ phải đóng 1% trên quỹ lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Từ ngày 1-1-2018 trở đi, Chính phủ sẽ quyết định mức đóng thấp hơn mức đóng nêu trên.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 31% trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi công việc nhưng không quá 50% mức học phí và không quá 15 lần mức lương cơ sở.

Với người lao động đã nghỉ hưu vẫn được hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh khi giám định phát hiện bị bệnh nghề nghiệp do nghề cũ gây ra.

Xem thêm:

+ Nghị định 39/2016

+ Thông tư 27

+ Nghị định 44/2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *