Home >> Thông tư hướng dẫn >> Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động sẽ có hiệu lực từ 1/7/2016.

Trong đó, nghị định quy định hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Mức hỗ trợ theo chi phí thực tế của khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động nhưng không quá 50% mức lương cơ sở/người/khóa huấn luyện theo quy định của Chính phủ tại thời điểm huấn luyện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *