Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động >> Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1

An toàn lao động là vấn đề được quan tâm nhiều nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp, đơn vị  sản xuất kinh doanh. Theo  quy định của nhà nước thì  vấn đề an toàn lao động  cần phải thực hiện nghiêm ngặt hơn, giảm thiểu  tai nạn lao động xảy ra trong quá trình lao động. Theo nghị  định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động đối với từng nhóm đối tượng sẽ có chương trình huấn luyện khác nhau. Nhóm 1 với nhóm người làm công tác quản lý, người sử dụng lao động cần phải nắm được quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình lao động. Viện đào tạo và hợp tác và giáo dục đã tổ chức khóa học an toàn lao động cho nhóm 1 cho các học viên năm được kiến thức về an toàn lao động.

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 1 bao gồm:

I. Đối tượng tham gia huấn luyện

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách an toàn lao động.

  • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh và phòng ban phụ trách bộ phận sản xuất, kinh doanh, quản đốc và phân xưởng hoặc tương đương.
  • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a khoản 1 1 điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

II. Mục tiêu của khóa học:

  • Cung cấp các kiến thức về an toàn lao động, các mô hình quản lý an toàn lao động và các vấn đề quản lý thực tiễn.

III. Thời gian khóa học:   Chương trình huấn luyện gốm 16h bao gồm cả thời gian kiểm tra.

IV. Nội dung khóa học

  • Hệ thống và chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
  • Nghiệp vụ công tác an toàn vệ sinh lao động: tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và thực hiện quy định về an toàn lao động tại các cơ sở. Ngoài ra phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn lao động. Cung cấp các kiến thức cơ bản và yếu tố nguy hiểm có hại để đưa ra các biện pháp phòng ngừa cải thiện điều kiện lao động trong khi làm việc

V. Huấn luyện định kỳ: 

  • Học viên học xong khóa học sẽ được cấp chứng nhận an toàn lao động do Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục cấp với thời hạn là 2 năm.
  • Học viên sẽ được huấn luyện định kì 2 năm 1 lần theo khoản 3 điều 73 Luật an toàn lao động quy định.

Quý học viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn lao động hoặc giảng viên nguồn an toàn lao động thì hãy gọi ngay cho Ms. Ngọc Anh (0906.149.688) để được tư vấn ngay nhé!

dang-ky-hoc-ngay

Xem thêm:

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 2

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 4

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 5

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *