Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động >> Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

An toàn lao động  là vấn đề được các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh quan tâm hàng đầu và cố gắng  hoàn thiện. Theo quy định pháp luật của nhà nước đối với các đơn vị sản xuất với số lượng công nhân lớn phải tổ chức các khóa học an toàn lao động để phòng tránh các tai nạn lao động ngoài ý muốn. Một doanh nghiệp có phát triển hay không thì vấn đề an toàn lao động cũng góp một phần không nhỏ. Dựa vào nhu cầu của mọi người Viện Đào Tạo và Hợp Tác Giáo Dục đã tổ chức khóa học an toàn lao động cho nhóm 3 đối với những người lao động trực tiếp tới công việc có yếu tố nguy hại tới công việc. 

Nội dung huấn luyện an toàn lao động  cho nhóm 3 bao gồm:

I. Đối tượng tham gia huấn luyện

Nhóm 3: Những người lao động trực tiếp tới công việc có yếu tố nguy hại tới  sức khỏe.

II. Mục tiêu của khóa học:

 • Cung cấp các kiến thức về an toàn lao động, các mô hình quản lý an toàn lao động và các vấn đề quản lý thực tiễn.

III. Thời gian khóa học:   Chương trình huấn luyện  nhóm 3 gốm 24h bao gồm cả thời gian kiểm tra.

 1. Nội dung khóa học
 2. Hệ thống và chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động
 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động
 • Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.
 • Một vài quy định cụ thể của cơ quan quản lý về an toàn, vệ sinh lao động khi cải tạo mới công trình, các cơ sở để sản xuất sử dụng và bảo quản, lưu giữ và kiểm định  các loại máy , các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động.
 1. Kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động
 • Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại ngại tại nơi làm việc
 • Các phương pháp cải thiện điều kiện lao động.
 • Các văn hóa an toàn lao động trong sản xuất và kinh doanh
 • Quyền và nghĩa vụ của người lao động, chính sách và chế độ về an toàn lao động đối với người lao động,
 • Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, các nguyên tắc trong khi lao động càn phải thực hiện . Cách sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân. Các nghiệp vụ và kỹ năng sơ cứu khi có tai nạn xảy ra.
 1. Nội dung huấn luyện chuyên ngành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *