Home >> Huấn Luyện An Toàn Lao Động >> Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 6

Theo nghị định 44/NĐ-CP mới hiện nay có nhiều sự thay đổi trong điều luật an toàn lao động. Đối với từng nhóm đối tượng sẽ có chương trình đào tạo và huấn luyện khác nhau với những người làm công tác sinh viên luôn chấp hành điều luật công tác an toàn lao động cũng phải có chứng nhận an toàn lao động. Nội dung đào tạo và huấn luyện trong bao lâu?

Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 6 bao gồm:

    I. Đối tượng tham gia huấn luyện

Nhóm 6: Những người làm công tác an toàn sinh viên, những người  gương mẫu chấp hành tốt công tác an toàn lao động theo điều luật 74 an toàn.

    II. Mục tiêu của khóa học:

  • Cung cấp các kiến thức về an toàn lao động, các mô hình quản lý an toàn lao động và các vấn đề quản lý thực tiễn.

    III. Thời gian khóa học:   Chương trình huấn luyện gốm 4h bao gồm cả thời gian kiểm tra.

    IV.  Nội dung khóa học

  • Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên ( 3h)
  • Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện (1h)

     V. Huấn luyện định kỳ:

  • Học viên học xong khóa học sẽ được cấp chứng nhận an toàn lao động do Viện Đào Tạo và HợpTác Giáo Dục cấp với thời hạn là 2 năm.
  • Học viên sẽ được huấn luyện định kì 2 năm 1 lần theo khoản 3 điều 73 Luật an toàn lao động quy định.

Bạn là người làm công tác sinh viên có nhu cầu tìm hiểu hay đăng ký khóa học huấn luyện an toàn lao động, vui lòng liên hệ Ms Ngọc Anh (0906.149.688 ) để được tư vấn ngay nhé.

Xem thêm:

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 1

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 2

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 3

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 4

+ Nội dung huấn luyện an toàn lao động cho nhóm 5

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *