Home >> Thông tư hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn

Thông tư hướng dẫn về các khóa học huấn luyện an toàn lao động.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP

Nghị định 44/2016/NĐ-CP Ngày 15/5/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định ban hành nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, về sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, …

Xem Thêm

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP Theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động có hiệu lực từ 1/7/2016: người sử dụng lao động phải thường xuyên theo dõi, giám sát các …

Xem Thêm

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP

Nghị định số 37/2016/NĐ-CP Theo Nghị định 37/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc có hiệu lực …

Xem Thêm

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư 27

Trước ngày 18/10/2013, các khóa học an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ sở chưa có sự ràng buộc về pháp lý nên diễn ra không đồng nhất và không theo một quy chuẩn nào. Vì vậy, để thống nhất trong …

Xem Thêm